Fiscaal attest kinderopvang voor KAMP 2022

Ouders kunnen extra jeugdbewegingskosten aftrekken van hun belastingen. Dat geldt voor kinderen onder 14 jaar en voor kinderen met een zware handicap onder 21 jaar. Het maximumdagbedrag voor 2022 is 14,40 euro per dag. Voor 2023 is dit 15,70 per dag. 

Sinds 27 januari 2022 bestaat er een modelattest dat je verplicht bent te gebruiken. Dat attest krijg je NIET meer van de gemeente maar je kan het op deze pagina downloaden. Vul het in en geef het mee aan de ouders zodat zij dat zelf kunnen aangeven bij hun belastingen. Vertel hen daarbij dat dit niet zal verschijnen in de voorberekening van hun belastingen.

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 14 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz. Om de administratieve last te beperken, hebben we besloten om enkel voor het bivak een attest te bezorgen.

Het modelattest downloaden:

Hoe vul je dat attest in? 

Vak II:

Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor de kinderoppas:

  • Naam, voornaam, rijksregisternummer, adres
    • De schuldenaar is degene die het kind ten laste heeft en de uitgave heeft gedaan voor de opvang, dus de ouder(s) of voogd. 
    • Het is ook mogelijk dat een ouder geniet van ‘fiscaal co-ouderschap’. Beide ouders moeten dan (apart) een fiscaal attest indienen voor de door hen betaalde opvangperiode. Beiden zullen dan van een fiscaal voordeel kunnen genieten.

Gegevens van het kind:

  • Naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, adres

Wanneer je deze formulieren hebt ingevuld, mail je deze terug naar kamp@chiropendoender.be dan zullen wij deze ondertekenen en terugsturen via MAIL. ( NIET AFGEVEN IN DE CHIRO , Dit moet digitaal geregistreerd worden! )