Chiroverzekering

Ongeval?

Indien uw kind tijdens één van de activiteiten betrokken is bij een ongeval (hetzij licht, hetzij zwaar), zullen de leiders er alles aan doen om uw kind zo snel mogelijk te verzorgen.

Als het ongeval ernstig is van aard, gaan we met uw zoon zo snel mogelijk naar de dokter. We brengen u natuurlijk op de hoogte van het ongeval.

Indien uw zoon de activiteiten kan doorzetten, en het ongeval niet ernstig lijkt, maar er nadien klachten, of andere complicaties zijn, kan u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke begeleider of de groepsleider.

Ook zal na de activiteit, of bij vervroegd verlaten van de chiro door het ongeval, een document meegegeven worden die u en uw dokter moeten invullen om aan de chiroverzekering het ongeval mee te delen. Zo kan u ook gerust zijn dat de verzekering uw kosten zal betalen voor de behandeling en verzorging van uw zoon. Na het invullen van de documenten door de arts, dienen de ingevulde documenten ook terug ingediend te worden!

Maar natuurlijk is dit – gelukkig maar – een niet veel voorkomende gebeurtenis!

Hoe geef ik een ongeval aan?

 1. Na het ongeval, krijg het kind een medisch attest en een aangifteformulier mee.
 2. Het medisch attest wordt ingevuld door een arts.
  Het aangifteformulier wordt deels door de leiding ingevuld. Als ouder vul je de resterende vragen in.
 3. Geef deze formulieren af aan de hoofdleiding of aan de volwassen begeleider.
 4. Het ongeval wordt elektronisch aangegeven in het systeem van de chiro verzekering. Daarna krijgt u als ouder een e-mail van de verantwoordelijken met extra documenten en een dossiernummer. 
 5. U ontvangt thuis de uitgavenstaat met een enveloppe. Nadat alles is afgerond en u alle rekeningen heeft verzameld. Stuurt u dit op naar :


IC Verzekeringen
Kempische Steenweg 404
3500 Hasselt

Wat valt onder deze verzekering?

 • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gewond raakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten … 
 • NIET: voor ziekten, als je springstof gebruikt, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!), als je je lenzen verliest, materiële schade en persoonlijke bezittingen.
  Ook als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid.
 • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziekenfonds niet terugbetaalt.
 • Die verzekering geldt op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
 • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.

Wie is verzekerd?

Iedereen die via het Groepsadministratieportaal (GAP) aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen is verzekerd: leden, leiding, VB’s, … 

Tijdelijke vrijwilligers zoals een kookploeg, helpers bij een activiteit, … moet je niet in het GAP inschrijven. Zij zijn automatisch verzekerd.

Oudercomités en oud-leidingsploegen kunnen zich apart verzekeren. 

Voor grote bouwwerken of het vellen van bomen op jullie terrein is er een extra verzekering nodig. Dat wordt niet door de Chiroverzekering gedekt.

De Chiroverzekering bestaat uit …

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door jouw familiale polis. Heb je geen familiale verzekering, dan neemt de Chiropolis die rol over. In beide gevallen betaal je de eerste 307,17 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index.
 • Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor organisatie- en toezichtsfouten. De Chiroverzekering draagt daarin bij zonder franchise.
 • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.
 • Als er geen ‘dader’ van de berokkende schade aan derden gekend is, geeft de leiding het voorval door aan de Chiroverzekering. 

Hoe geef je een voorval van burgerlijke aansprakelijkheid aan ?

 • De leiding logt via het ledenprogramma GAP (Groepsadministratieportaal) in op de website van IC Verzekeringen en registreert daar de gebeurtenis
 • Als een Chirolid de schade veroorzaakte, geven de ouders dat aan bij hun familiale verzekering. 

Lichamelijk ongeval

 • Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis waarbij je lichamelijk gewond raakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, of als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!).
 • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziektefonds niet terugbetaalt.
 • Die verzekering geldt op de veiligste (niet noodzakelijk de kortste) weg van en naar de Chirolokalen.
 • Ga na of de dokter geconventioneerd is en zich dus houdt aan de prijsafspraken van het RIZIV. Als je kiest voor een éénpersoonskamer, worden aangerekende supplementen niet gewaarborgd via de Chiroverzekering. 
 • Noteer het tijdstip van elke tekenbeet. Lees meer bij Teken, andere beestjes en de natuur.

Bij lichamelijke ongevallen laat je de dokter een geneeskundig getuigschrift invullen. We hebben ook een geneeskundig getuigschrift voor het buitenland.

Loonverlies

De verzekering tegen loonverlies zit niet standaard in de Chiropolis. Leiding die die verzekering wil, kan dat aanduiden in het GAP.

Het kan gebeuren dat mensen door een ongeval in de Chiro niet meer kunnen gaan werken.
Meestal na 1 maand vervalt het gewaarborgd loon van de werkgever en betaalt de mutualiteit 60% van het brutoloon terug. De verzekering vult dat vanaf dan aan met een maximum van 6 euro per dag (zaterdagen inbegrepen). De verzekering doet die bijpassing gedurende maximaal 1 jaar.

Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid is het mogelijk dat de partijen niet akkoord gaan over wie er aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering staat jou dan bij.

Er zit geen algemene rechtsbijstand in de Chiroverzekering, dus het gaat enkel over kwesties van aansprakelijkheid. 

Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.  Voor alle details neem je het beste contact op met het nationaal Chirosecretariaat. 

Materiële schade is niet inbegrepen

Persoonlijke bezittingen van leden (kleren, rugzak, fiets, bril …) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid.  Je kan daarvoor een tijdelijke omniumverzekering nemen. Dat is niet mogelijk voor bedrijfswagens, auto’s die je huurt of die je mag gebruiken bij wijze van sponsoring. 

Contact verzekeringen

Mail al uw vragen of papieren naar info@chiropendoender.be .